Onderwijsresultaten

Kwaliteit is veel meer dan meten. Kwaliteit zit in alles, van het lokaal waar de leerling in zit tot aan het functioneren van de mensen die in de school werken. Kwaliteit zit in de aandacht voor het welbevinden van de leerling en de aandacht voor goed onderwijs. Echnaton wil in alle opzichten stáán voor kwaliteit. Daarom wordt ook de mening van de leerling en de ouders gepeild via enquêtes.

Natuurlijk moet de kwaliteit ook blijken uit de resultaten. Ieder jaar worden de gegevens over in- en uitstroom bijgehouden en vergeleken met die van voorgaande jaren. De afgelopen jaren is er landelijk gewerkt aan een systeem voor kwaliteitsmeting, de kwaliteitskaart van de inspectie voor het voortgezet onderwijs. Een betrouwbare vergelijking van scholen onderling blijft echter moeilijk. De kwaliteit valt niet altijd direct af te lezen aan één gegeven alleen. Hoge slagingspercentages wijzen pas op kwaliteit als ook de lesuitval laag is, weinig leerlingen vroegtijdig de school verlaten en er weinig zittenblijvers zijn. De gegevens uit de kwaliteitskaart moeten dus altijd in samenhang met andere gegevens bekeken worden en zorgvuldig geïnterpreteerd en toegelicht worden. Echnaton participeert in vensters voor verantwoording. Via deze websites maakt Echnaton de gegevens openbaar: Scholen op de kaart.

vmbo bb vmbo kb mavo havo
schooljaar 2019-2020 100% 100% 100% 100%
schooljaar 2020-2021 100% 100% 97% 88%
schooljaar 2021-2022 100% 98% 91% 89%
schooljaar 2022-2023 100% 93% 78% 62%