De inrichting van ons onderwijs

Echnaton biedt vier verschillende opleidingen aan:

  • vmbo- basisberoepsgerichte leerweg (bbl); beroepsgericht onderwijs met veel aandacht voor praktische vakken, naast de algemeen vormende vakken (AVO);
  • vmbo – kaderberoepsgerichte leerweg (kbl): beroepsgericht onderwijs met veel aandacht voor praktische vakken; de avo-vakken zijn van een iets hoger niveau dan die in de bbl;
  • mavo – ook wel genoemd vmbo-theoretische leerweg, dus de nadruk ligt hier meer op de theoretische avo-vakken
  • havo – hoger algemeen voortgezet onderwijs, bij ons in de vorm van onze Bussinesshavo.

Echnaton staat open voor iedereen met een havo-, mavo- of vmbo-advies van de basisschool. Tussen 25 en 31 maart 2024 kunnen leerlingen aangemeld worden via www.digidoor.nl. De aanmeldprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs vindt u elders op deze website en op www.kiesjeschoolinalmere.nl.

Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een opleiding. Leerlingen die beter ‘leren door te denken’ komen terecht in de theoretische opleidingen, mavo of havo. Leerlingen die beter ‘leren door te doen’ volgen de beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Ook heeft de school combinatieklassen voor leerlingen waarvan het advies niet eenduidig is: bbl/kbl en kbl/mavo.

Onderbouw Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de wettelijk verplichte kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies zitten gedurende de twee schooljaren bij elkaar in de klas, de beroepsgerichte onderbouw. Naast de bbl- en kbl-klassen hebben we ook ‘combinatieklassen’; hierin werken de leerlingen met een dubbel advies naar het behalen van het hoogst mogelijke niveau. Naast de meer theoretische vakken ontwikkelen de leerlingen ook praktische vaardigheden en kennis. Bijvoorbeeld bij het vak Doen & Ondernemen werken zij projectmatig aan thema's en leren zij zelfstandig, samenwerkend probleemoplossend te denken en handelen.
Onze theoretische opleidingen zijn geschikt voor de leerlingen die graag leren door te denken. Toch kenmerkt ook dit theoretische onderwijs zich door allerlei actieve, betekenisvolle en praktische componenten. Binnen ons mavo- en havo-onderwijs gaat er veel aandacht naar ondernemend onderwijs. Ondernemend in de brede zin van het woord, dus actief, initiatiefrijk, verantwoordelijk, innovatief en onderzoekend. Hoewel beide opleidingen veel verwantschap hebben, zijn er uiteraard ook verschillen. Mavo De leerlingen in de vierjarige mavo blijven in de onderbouw twee jaren bij elkaar. Aan het eind van het tweede leerjaar maken zij samen met hun ouders/verzorgers en geholpen door docenten, de mentor en de decaan, een keuze voor een profiel in de bovenbouw. Vanwege de verschillende profielkeuzes worden de leerlingen dan opnieuw ingedeeld in klassen. Op de mavo van Echnaton kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende profielen:
  • techniek
  • economie
  • zorg & welzijn
Ook binnen een profiel zijn er soms keuzemogelijkheden. Zo volgen veel leerlingen het examenvak LO2, een vak dat uitstekend voorbereidt op een groot scala aan mbo-opleidingen. Alle keuzes leiden tot een vakkenpakket dat in een diploma resulteert. Na het examen kiezen de leerlingen voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs. Havo Echnaton heeft een vijfjarige havo-opleiding waar in een kleinschalige setting de leerlingen al vanaf het eerste jaar uitgedaagd worden om ondernemend te denken en te doen. Deze Business-havo start in klas 1 met het vak Doen & Ondernemen. In de bovenbouw volgen alle leerlingen het profiel Economie & Maatschappij. Ons gezonde en sportieve karakter zorgt ervoor dat veel leerlingen kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). De competenties die de leerlingen daarbij verwerven, zijn van onschatbare waarde. ….naar het MBO en HBO Onze goede contacten met het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs zorgen voor een intensieve samenwerking die ervoor zorgt dat leerlingen al in de bovenbouw van de mavo en de havo modules kunnen volgen en soms zelfs studiepunten kunnen verdienen. De doorstroom na de mavo en de havo verloopt daardoor zeer soepel en zorgt voor succesvolle vervolgstudies.
De lesuren op Echnaton duren 50 minuten. Voor alle leerlingen begint de schooldag om 08.30 uur. De laatste les eindigt om 16.10 uur, maar het kan voorkomen dat een extra activiteit tot 17.00 uur duurt. Er zijn dagelijks drie pauzes waarin de ‘Gezonde Schoolkantine’, met gezonde etenswaren en drinken, geopend is. Lestijden 2023-2024
1e lesuur 08.30   -           09.20   uur
2e lesuur 09.20   -           10.10   uur
pauze 10.10   -           10.30   uur
3e lesuur 10.30   -           11.20   uur
4e lesuur 11.20   -           12.10   uur
pauze 12.10   -           12.35   uur
5e lesuur 12.35   -           13.25   uur
6e lesuur 13.25   -           14.15   uur
pauze 14.15   -           14.30   uur
7e lesuur 14.30   -           15.20   uur
8e lesuur 15.20   -           16.10   uur