De inrichting van ons onderwijs

Echnaton staat open voor iedereen met een havo-, mavo- of vmbo-advies van de basisschool. Ouders schrijven hun kind zelf in bij de school. De inschrijfprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs sluit elk schooljaar op 1 maart. Nieuwe leerlingen voor de andere leerjaren moeten ook door hun ouders worden aangemeld. Na aanmelding volgt met deze leerlingen een intakegesprek en wordt er informatie opgevraagd bij de toeleverende school. De inschrijftermijn voor de andere leerjaren sluit op 1 april.

Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een leerweg. Leerlingen die beter ‘leren door denken’ komen terecht in de theoretische leerwegen. Dat zijn de mavo- of de havo-leerwegen. Leerlingen die beter ‘leren door doen’ zitten in de beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bb) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kb). Ook heeft de school combi-klassen voor leerlingen waarvan het advies niet eenduidig is: bb/kb en kb/mavo.

Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies zitten gedurende de twee onderbouwjaren bij elkaar in de klas. In onze combinatieklassen werken de leerlingen met een dubbel advies naar het behalen van het hoogst mogelijke niveau.

Alle leerlingen in de beroepsgerichte bovenbouw volgen het programma dienstverlening & producten (d&p): een breed, beroepsgericht programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om zich langer (en uitgebreider) te oriënteren op verschillende soorten werk en werkomgevingen. Het examenprogramma d&p bestaat uit een (voor alle leerlingen gelijk) profieldeel en een keuzedeel.

Het onderwijsprogramma van leerjaar 3 bestaat uit zes uur per week het profieldeel en zes uur per week het keuzedeel. De leerlingen verdiepen zich in belangrijke vaardigheden die van toepassing zijn op alle beroepen, zoals organiseren, presenteren, promoten en verkopen van producten/diensten, het maken en verbeteren van producten en het maken van multimediale producten. Daarnaast starten de leerlingen in dit leerjaar met de leerbedrijven.

In de vierde klas worden de leerlingen medewerker van één van onze interne leerbedrijven. Daar passen zij hun vaardigheden toe en verdiepen ze zich. Er is op Echnaton keuze uit de volgende leerbedrijven: welzijn, horeca, ondernemen, sport, media, ict en techniek. De leerbedrijven werken intensief samen met bedrijven en instellingen in Almere om de uitoefening van een beroep zoveel mogelijk te benaderen.

Het onderwijs in de derde en de vierde klas gaat samen met een intensieve loopbaanbegeleiding. Deze is gericht op de ondersteuning en begeleiding om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

De algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, rekenen en twee keuzevakken uit wiskunde, economie, biologie of nask) volgen de leerlingen op bb- of kb-niveau. In het beroepsgerichte gedeelte werken de bb- en kb-leerlingen samen. Hier wordt vooral gekeken naar het niveau van de praktische talenten van de leerlingen: hoe werkt de leerling samen, kan hij/zij eenvoudige of ook complexere werkzaamheden aan en doet hij/zij dat onder begeleiding of kan hij dat helemaal zelfstandig? Het diploma vmbo d&p biedt de leerlingen toegang tot een groot aantal vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Havo-leerlingen die het profiel economie & maatschappij kiezen, blijven op Echnaton en ronden na vijf jaar de havo af. Goede contacten met het hbo zorgen voor een soepele doorstroom na de havo. Leerlingen die een ander profiel (natuur en gezondheid, natuur en techniek of cultuur en maatschappij) kiezen in de bovenbouw stromen door naar een andere vo-school.

De leerlingen in de mavo (tl) blijven in de onderbouw bij elkaar. In de bovenbouw worden zij ingedeeld aan de hand van hun profielkeuze.

Profielen mavo:

  • techniek
  • economie
  • zorg & welzijn

Na het examen kiezen de leerlingen voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

 

De lesuren op Echnaton duren 50 minuten. Voor alle leerlingen begint de schooldag om 08.30 uur. De school heeft een eigen catering waar gezonde etenswaren en drinken verkocht worden. De catering is geopend tijdens de pauzes.

Lestijden 2020-2021

1e lesuur 08.30   -           09.20   uur
2e lesuur 09.20   -           10.10   uur
pauze 10.10   -           10.30   uur
3e lesuur 10.30   -           11.20   uur
4e lesuur 11.20   -           12.10   uur
pauze 12.10   -           12.35   uur
5e lesuur 12.35   -           13.25   uur
6e lesuur 13.25   -           14.15   uur
pauze 14.15   -           14.30   uur
7e lesuur 14.30   -           15.20   uur
8e lesuur 15.20   -           16.10   uur