De inrichting van ons onderwijs

Echnaton staat open voor iedereen met een havo-, mavo- of vmbo-advies van de basisschool. Ouders schrijven hun kind zelf in bij de school. De inschrijfprocedure voor leerlingen uit het basisonderwijs sluit elk schooljaar op 1 maart. Nieuwe leerlingen voor de andere leerjaren moeten ook door hun ouders worden aangemeld. Na aanmelding volgt met deze leerlingen een intakegesprek en wordt er informatie opgevraagd bij de toeleverende school. De inschrijftermijn voor de andere leerjaren sluit op 1 april.

Op grond van het advies van de basisschool wordt de leerling geplaatst in een leerweg. Leerlingen die beter ‘leren door denken’ komen terecht in de theoretische leerwegen. Dat zijn de mavo- of de havo-leerwegen. Leerlingen die beter ‘leren door doen’ zitten in de beroepsgerichte leerwegen: de basisberoepsgerichte leerweg (bbl) of de kaderberoepsgerichte leerweg (kbl). Ook heeft de school combi-klassen voor leerlingen waarvan het advies niet eenduidig is: bbl/kbl en kbl/mavo.

Havo-leerlingen die het profiel economie & maatschappij - management, sport & bewegen kiezen, blijven op Echnaton en ronden na vijf jaar de havo af. Goede contacten met het hbo zorgen voor een soepele doorstroom na de havo. Leerlingen die een ander profiel kiezen in de bovenbouw stromen door naar een andere vo-school. Daar maken zij een keuze uit deze profielen:

  • natuur & techniek
  • natuur & gezondheid
  • cultuur & maatschappij

De leerlingen in de mavo (tl) blijven in principe twee jaar bij elkaar in de klas. Vanaf het derde jaar worden de klassen opnieuw ingedeeld aan de hand van hun profielkeuze. Profielen mavo:

  • techniek
  • economie
  • zorg & welzijn

Na het examen kiezen zij voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

 

Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies zitten gedurende de twee onderbouwjaren bij elkaar in de klas. In onze combinatieklassen werken de leerlingen met een dubbel advies naar het behalen van het hoogst mogelijke niveau.

Alle leerlingen in de beroepsgerichte bovenbouw volgen het programma dienstverlening & producten (d&p): een breed, beroepsgericht programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om zich langer (en uitgebreider) te oriënteren op verschillende soorten werk en werkomgevingen. Het examenprogramma d&p bestaat uit een (voor alle leerlingen gelijk) profieldeel en een keuzedeel.

Het onderwijsprogramma van leerjaar 3 bestaat uit zes uur per week het profieldeel en zes uur per week het keuzedeel. De leerlingen verdiepen zich in belangrijke vaardigheden die van toepassing zijn op alle beroepen, zoals organiseren, presenteren, promoten en verkopen van producten/diensten, het maken en verbeteren van producten en het maken van multimediale producten. Daarnaast starten de leerlingen in dit leerjaar met de leerbedrijven.

In de huidige vierde klas worden de leerlingen medewerker van één van onze interne leerbedrijven. Daar passen zij hun vaardigheden toe en verdiepen ze zich. Er is op Echnaton keuze uit deze leerbedrijven: welzijn, horeca, commercie, sport, media, ict en techniek. De leerbedrijven werken intensief samen met bedrijven en instellingen in Almere om de uitoefening van een beroep zoveel mogelijk te benaderen.

Het onderwijs in de derde en de vierde klas gaat samen met een intensieve loopbaanbegeleiding. Deze is gericht op de ondersteuning en begeleiding om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.

De algemeen vormende vakken (Nederlands, Engels, rekenen en twee keuzevakken uit wiskunde, economie, biologie of nask) volgen de leerlingen op bbl- of kbl-niveau. In het beroepsgerichte gedeelte werken de basis- en kaderleerlingen samen. Hier wordt vooral gekeken naar het niveau van de praktische talenten van de leerlingen: hoe werkt de leerling samen, kan hij eenvoudige of ook complexere werkzaamheden aan en doet hij dat onder begeleiding of kan hij dat helemaal zelfstandig? Het diploma vmbo d&p biedt de leerlingen toegang tot een groot aantal vervolgopleidingen in het middelbaar beroepsonderwijs.

 

De lesuren op Echnaton duren 50 minuten. Voor alle leerlingen begint de schooldag om 08.30 uur. De school heeft een eigen catering waar gezonde etenswaren en drinken verkocht worden. De catering is geopend tijdens de pauzes.

Lestijden 2019-2020

1e lesuur 08.30   -           09.20   uur
2e lesuur 09.20   -           10.10   uur
pauze 10.10   -           10.30   uur
3e lesuur 10.30   -           11.20   uur
4e lesuur 11.20   -           12.10   uur
pauze 12.10   -           12.35   uur
5e lesuur 12.35   -           13.25   uur
6e lesuur 13.25   -           14.15   uur
pauze 14.15   -           14.30   uur
7e lesuur 14.30   -           15.20   uur
8e lesuur 15.20   -           16.10   uur