Donaties van ouders en schoolkosten

Echnaton krijgt geld van de overheid om ons reguliere programma te financieren. Daarvan betalen wij de kosten voor het personeel, het gebouw, sportdagen, introductiedagen en de leermiddelen zoals boeken en digitale licenties. ‘Extra’ activiteiten vallen niet onder het reguliere programma maar maken het onderwijs wel actief en betekenisvol. Ook deze activiteiten zijn verplicht en daarom doen/gaan alle leerlingen mee. Hoewel de overheid deze activiteiten niet financiert, vragen wij daarvoor geen bijdrage van de ouder(s)/verzorger(s).

Wel stellen we het zeer op prijs wanneer ouder(s)/verzorger(s) een vrijwillige donatie geven aan de school. In overleg met leerlingen en ouders zoeken wij jaarlijks een bestemming voor deze donaties.

 

Kosten voor rekening van de school Kosten voor personeel, gebouwen, lesmaterialen, zoals leer- en werkboeken, digitale licenties, gereedschappen, sport- en introductiedagen en excursies. Kosten voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s) Kosten voor persoonlijke, zelfgekozen materialen, zoals schriften, agenda, schrijfgerei (pennen, etc), sportkleding en een rekenmachine. Ook de aanschaf van een laptop is voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s) via het concept BYOD (Bring Your Own Device): het is de bedoeling dat leerlingen een eigen laptop meenemen naar school. Deze kan ook via school aangeschaft of gehuurd worden. Voor financieel minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) kunnen maatwerkoplossingen gezocht worden omdat wij het standpunt hanteren dat ons onderwijsaanbod voor alle leerlingen toegankelijk moet zijn.
Huur van een locker Echnaton biedt haar leerlingen het gebruik van nieuwe, hypermoderne lockers. De lockers kunnen worden bediend met de leerlingpas of een app op de mobiele telefoon en beschikken over verlichting en een oplaadpunt voor de mobiel. Vanwege de constructie en de stalen deuren is de locker gegarandeerd braakvrij en kunnen de leerlingen hun waardevolle spullen er met een gerust hart in kwijt. Over de huur van de lockers krijgt u apart bericht. Via Somtoday kan een kluis naar voorkeur worden gehuurd en betaald. De kosten voor de huur van een kluisje bedraagt 15 euro per jaar. Vervangende schoolpas Iedere leerling krijgt van school elk jaar een nieuwe schoolpas. De schoolpas is een identiteitspasje voor op school, een sleutelkaart voor toegang tot de school en een kopieerpas. Daarnaast kan hij dienen als sleutel voor de locker. Iedere leerling is verplicht om op school zijn schoolpas bij zich te hebben. Bij verlies van de schoolpas betaalt u 5 euro om een nieuwe pas te laten maken. Een nieuwe pas kan op school worden gekocht bij de servicebalie in de hal. Gebruik van de lift Wanneer uw kind om medische redenen gebruik moet maken van de lift, vragen wij voor afgifte van de digitale liftsleutel een borg van 10 euro. Bij inlevering van deze digitale liftsleutel wordt deze borg weer terugbetaald. Een aanvraag voor gebruik van de lift kan worden gedaan bij de afdelingsleider van de afdeling. Voor het schooljaar 2023-2024 bedragen de mogelijke extra schoolkosten:
  • Voor het huren van een locker: 15 euro
  • Voor eventuele vervanging van de schoolpas: 5 euro
  • Voor gebruik van de schoollift (borg liftsleutel) 10 euro
 
Onze topsportleerlingen vragen extra aandacht en worden op school intensief begeleid. Helaas draagt de overheid daaraan niets bij en vragen we van de ouders van deze topsportleerlingen een extra bijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht. Omdat topsportleerlingen in de onderbouw meer aandacht nodig hebben en leerlingen in de bovenbouw (vanwege de examens) kortere leerjaren hebben, vragen we de ouders van leerlingen in de onderbouw voor de extra faciliteiten en begeleiding een bedrag van 125 euro en voor de bovenbouw 75 euro.
De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar school en omgekeerd. Deze geldt ook voor activiteiten die onder toezicht van school elders plaatsvinden. De hierboven genoemde verzekering is een zogenaamde achtergestelde verzekering. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als de eigen verzekering geen dekking geeft. Wettelijke aansprakelijkheid De school is niet aansprakelijk en ook niet verzekerd voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Om eventuele schade of diefstal te voorkomen, kan elke leerling een kluisje huren. Zo kunnen spullen die van waarde zijn veilig worden opgeborgen.