Ouderbijdrage en schoolkosten

Natuurlijk zit een kind bij ons op school om te leren, een diploma te behalen en zich voor te bereiden op een mooie toekomst in de maatschappij. Maar... af en toe moet er toch ook een mogelijkheid zijn om zich te ontspannen, eens wat anders te doen dan 'les' en samen met andere leerlingen leuke dingen te ondernemen. Om uw kind regelmatig iets extra's te kunnen bieden, is de ouderbijdrage in het leven geroepen. Met deze bijdrage worden activiteiten betaald die niet door de overheid worden vergoed.

De activiteiten die van de ouderbijdrage betaald worden, zijn o.a.:

 • De introductie- en kennismakingsdagen aan het begin van het schooljaar
 • Activiteiten met de mentorklas
 • Sinterklaasviering
 • Kerstviering
 • Excursies naar voorstellingen, musea
 • Activiteiten in afsluitende weken
 • Excursies naar opleidingenmarkten en beroepenvoorlichtingen
 • Schoolfeesten
 • Sportactiviteiten
 • Afsluiting van het schooljaar

Echnaton heeft een actieve ouderraad. De ouderraad biedt niet alleen een luisterend oor voor alle ouders. Met verschillende activiteiten en (thema)bijeenkomsten wil de ouderraad de betrokkenheid van ouders bij de school vergroten: Opvoeden, volwassen worden... dat doe je immers niet alleen! Tevens ondersteunt de ouderraad projecten van leerlingen, die niet uit het gewone schoolbudget betaald kunnen worden.

Graag willen wij deze activiteiten voor u, uw kind en al onze leerlingen ook dit schooljaar weer blijven doen. Het bedrag voor de vrijwillige ouderbijdrage dat wij van u vragen, wordt jaarlijks door de oudergeleding van de medezeggenschapsraad vastgesteld.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedraagt de ouderbijdrage:

 • Buitenschoolse activiteiten en leerlingactiviteiten: 85 euro
 • Activiteiten van de ouderraad: 15 euro

Huur van een locker

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 biedt Echnaton haar leerlingen het gebruik van nieuwe, hypermoderne lockers. De lockers kunnen worden bediend met de leerlingpas of een app op de mobiele telefoon en beschikken over verlichting en een oplaadpunt voor de mobiel. Vanwege de constructie en de stalen deuren is de locker gegarandeerd braakvrij en kunnen de leerlingen hun waardevolle spullen er met een gerust hart in kwijt. Over de huur van de lockers krijgt u apart bericht. Via Somtoday kan een kluis naar voorkeur worden gehuurd en betaald. De kosten voor de huur van een kluisje bedraagt 15 euro per jaar.

Vervangende schoolpas

Iedere leerling krijgt van school elk jaar een nieuwe schoolpas. De schoolpas is een identiteitspasje voor op school, een sleutelkaart voor toegang tot de school en een kopieerpas. Daarnaast kan hij dienen als sleutel voor de locker. Iedere leerling is verplicht om op school zijn schoolpas bij zich te hebben. Bij verlies van de schoolpas betaalt u 5 euro om een nieuwe pas te laten maken. Een nieuwe pas kan op school worden gekocht bij de servicebalie in de hal.

Gebruik van de lift

Wanneer uw kind om medische redenen gebruik moet maken van de lift, vragen wij voor afgifte van de digitale liftsleutel een borg van 10 euro. Bij inlevering van deze digitale liftsleutel wordt deze borg weer terugbetaald. Een aanvraag voor gebruik van de lift kan worden gedaan bij de afdelingsleider van de afdeling.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedragen de mogelijke extra schoolkosten:

 • Voor de het huren van een locker: 15 euro
 • Voor eventuele vervanging van de schoolpas: 5 euro
 • Voor gebruik van de schoollift (borg liftsleutel) 10 euro

Begeleiding topsportleerlingen

Onze topsportleerlingen vragen extra aandacht en worden op school intensief begeleid. Helaas draagt de overheid daaraan niets bij en vragen we van de ouders van deze topsportleerlingen een extra bijdrage. Deze bijdrage is niet vrijwillig, maar verplicht.

Omdat topsportleerlingen in de onderbouw meer aandacht nodig hebben en leerlingen in de bovenbouw (vanwege de examens) kortere leerjaren hebben, vragen we de ouders van leerlingen in de onderbouw voor de extra faciliteiten en begeleiding een bedrag van 125 euro en voor de bovenbouw 75 euro.

Voor het schooljaar 2019-2020 bedragen de verplichte schoolkosten topsport:

 • Voor een topsportleerling in de onderbouw: 125 euro
 • Voor een topsportleerling in de bovenbouw: 75 euro

De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar school en omgekeerd. Deze geldt ook voor activiteiten die onder toezicht van school elders plaatsvinden. Met deze verzekering is de leerling ook gedekt voor mogelijke ongevallen op weg naar, op weg van en tijdens stages. Voor de stages is bovendien een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt eventuele schade die door de leerling tijdens de stage, onbedoeld, is berokkend. Belangrijk hierbij is dat er voor stages door ouders een stageovereenkomst is getekend.

De hierboven genoemde verzekeringen zijn zogenaamde achtergestelde verzekeringen. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als de eigen verzekering geen dekking geeft.