Mentoraat

Wij leiden je niet alleen op voor een diploma, maar we helpen je ook om je een duidelijk beeld te laten vormen van jezelf, het gewenste beroep en de daarvoor noodzakelijke vervolgopleiding. Ons onderwijs helpt je om je nieuwsgierigheid in stand te houden, je kwaliteiten te ontdekken en ze verder te ontwikkelen. Reflectie op ervaringen, op je leerproces en het verbinden aan je interessen, talenten en ambities is daar onlosmakelijk mee verbonden. Je leert namelijk alleen door te reflecteren!

Nooit uitgeleerd

Wij kijken met je terug, bespreken of het misschien anders had gekund en van daaruit trekken we samen conclusies voor de toekomst. Doel is om zicht te krijgen op jezelf, om te leren keuzes te maken en om er zelf verantwoordelijkheid voor te dragen. Je ervaart zo dat je nooit uitgeleerd bent en dat je telkens weer nieuwe ontwikkelingen gaat inzetten.

Meer mentoruren

Daarom is de mentorgroep het hart en de ziel van onze school. Mentoren begeleiden je bij je leerproces en bij je loopbaankeuzes. Om dat te kunnen, bouwen zij aan een hechte band met hun leerlingen en de ouders. Je mentor helpt, ondersteunt, regelt, inspireert en motiveert. Leerlingbegeleiding, loopbaanbegeleiding en coaching zijn in je mentor in één persoon geïntegreerd. Daarom krijg je bij ons meer mentoruren dan op de meeste andere scholen.