Topsport

Echnaton is samen met Helen Parkhurst de Topsport Talentschool van Flevoland! Hier kunnen we voor jou als topsporter school en sport zo goed mogelijk op elkaar afstemmen, zodat je op beide vlakken maximaal kunt presteren.

Huiswerkbegeleiding

Zit je op mavo- of havo-niveau, dan krijg je in de onderbouw vier uur huiswerkbegeleiding. Zit je in de bbl- of kbl-klas, dan is dat twee uur per week. Hiervoor worden de topsporters op hetzelfde niveau binnen één klas geplaatst. Naast het combineren van school en sport wordt er in de eerste twee jaar geïnvesteerd in het aanleren van diverse competenties. Denk daarbij aan het leren stellen van doelen, leren plannen, leren monitoren van eigen voortgang, leren evalueren, leren reflecteren en stimuleren van een pro-actieve houding.

Maatwerk in de bovenbouw

In de bovenbouw krijg je geen huiswerkbegeleiding meer. Dan leveren we maatwerk voor je. Per topsporter wordt gekeken naar de individuele behoeften. Daar wordt vervolgens zo goed mogelijk op gefaciliteerd. Op deze manier willen wij je een diploma laten behalen zonder vertraging en minimaal op het niveau waarop je instroomt vanaf de basisschool!

Meer informatie over een topsportstatus vind je op de site van Stichting LOOT.