8.4. Verzekeringen

De school heeft voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze dekt uitsluitend lichamelijke schade bij ongevallen. De verzekering is van kracht gedurende het verblijf op school, van huis naar school en omgekeerd. Deze geldt ook voor activiteiten die onder toezicht van school elders plaatsvinden.

De hierboven genoemde verzekering is een zogenaamde achtergestelde verzekering. Dat wil zeggen dat alleen wordt uitgekeerd als de eigen verzekering geen dekking geeft.

Wettelijke aansprakelijkheid

De school is niet aansprakelijk en ook niet verzekerd voor het verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen van de leerlingen. Om eventuele schade of diefstal te voorkomen, kan elke leerling een kluisje huren. Zo kunnen spullen die van waarde zijn veilig worden opgeborgen.