8.3. Topsport: schoolkosten 2023-2024

Onze topsportleerlingen vragen extra aandacht en worden op school intensief begeleid. Helaas draagt de overheid daaraan niets bij en vragen we van de ouders van deze topsportleerlingen een extra bijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht.

Omdat topsportleerlingen in de onderbouw meer aandacht nodig hebben en leerlingen in de bovenbouw (vanwege de examens) kortere leerjaren hebben, vragen we de ouders van leerlingen in de onderbouw voor de extra faciliteiten en begeleiding een bedrag van 125 euro en voor de bovenbouw 75 euro.