7.3. Medezeggenschapsraad

Net als alle andere scholen kent Echnaton een medezeggenschapsraad. De MR bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de ouders en het personeel. De MR overlegt regelmatig met de schoolleiding en heeft advies- en instemmingsrecht.

De schoolleiding heeft bijvoorbeeld de verplichting de MR te raadplegen over:

  • vaststelling of verandering van het leerplan
  • taakverdeling binnen de schoolleiding
  • het gebruik van de financiële middelen van de school

Behalve het advies- en instemmingsrecht kan de MR ook zelf het initiatief nemen om zaken onder de aandacht van de schoolleiding te brengen. De medezeggenschapsraad heeft een eigen statuut. Dit statuut ligt ter inzage op de administratie van de school en is bij de secretaris aan te vragen.