7.2. Thema-avonden, Echna-info en ouderportaal

Thema-avonden

Minimaal eenmaal per schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een informatieavond over thema’s die voor het betreffende schooljaar van belang zijn. In de meeste gevallen bestaat een dergelijke avond uit een algemeen deel en een deel dat door de mentor wordt verzorgd.

Echna-info

Over algemene zaken worden ouders regelmatig geïnformeerd door middel van nieuwsbrieven. Op het ouderportaal wordt ook belangrijke informatie gepubliceerd. Hierin staan onder andere de activiteiten uit het jaarrooster en allerlei wetenswaardigheden die zich in een bepaalde periode hebben afgespeeld. Daarnaast staat er op de site algemene informatie die voor ouders interessant is.

Ouderportaal

Ouders kunnen inloggen op het ouderportaal. Ouders krijgen daarvoor een eigen inlogcode. Eenmaal ingelogd op het ouderportaal kunnen ouders de vorderingen van hun eigen kind zien. Allerlei informatie over hun kind is daar te vinden.

Jaarprogramma

Ouders krijgen aan het begin van elk schooljaar een afdelingskalender met daarop de jaarplanning van de afdeling waarin het kind les heeft.