5.5. Inhalen van gemist werk en toetsen

Inhalen van gemist werk

Bij verzuim is de leerling zelf verantwoordelijk om het gemiste werk in te halen. De leerling maakt daarover afspraken met de docent. Bij langdurige afwezigheid zal de mentor met de leerling en de vakdocenten een inhaalprogramma maken.

Inhalen van toetsen

Toetsen kunnen alleen worden ingehaald als de absentie als geoorloofd is afgehandeld. Bovenbouwleerlingen vallen onder het examenreglement en regelen het inhalen en herkansen van toetsen conform dit reglement. Het examenreglement is te vinden op het ouderportaal en het leerlingenportaal.