5.3. Lesrooster, -uitval, te laat komen en verzuim

Door ziekte, afwezigheid van docenten of bijzondere gebeurtenissen is lesuitval helaas niet altijd te voorkomen. Door wijzigingen in het rooster wordt geprobeerd om het uitgevallen uur aan het begin of het einde van de lesdag te plaatsen. In dat geval hebben de leerlingen op dat uur vrij. Leerlingen uit de bovenbouw werken in zulke gevallen op hun afdelingsruimten. Ouders en leerlingen kunnen via de website van de school doorklikken naar het rooster van de klas. In het weekrooster zijn de laatste roosterwijzigingen opgenomen. Ook worden de leerlingen op school via publicatieborden geïnformeerd over de laatste stand van zaken in het rooster.

Te laat komen en verzuim

In de school hebben we afspraken over het melden van verzuim. Tijdens ieder lesuur wordt de aanwezigheid van de leerlingen gecontroleerd door de vakdocent. Die verwerkt de gegevens direct in in het digitale systeem. Ouders melden via het ouderportaal de afwezigheid van hun kind.

Op tijd komen

Leerlingen horen op tijd te komen. Te laat komen verstoort de rust in de school en te laat binnenkomen verstoort de les. Mocht het toch gebeuren dat een leerling te laat is, dan meldt hij/zij zich zo spoedig mogelijk bij de verzuimmedewerker van de afdeling. Als de leerling meerdere malen te laat is gekomen, worden er passende maatregelen getroffen.