5.2. Roken, drugs en alcohol

Echnaton wijst leerlingen in haar lesprogramma op de gevaren van roken, drugs- en alcoholgebruik. Het schoolgebouw en het schoolplein zijn geheel rookvrij. Voor roken, drugs en alcohol is op Echnaton uiteraard geen plaats. Een aantal medewerkers van de school is getraind in de herkenning van drugs- en alcoholgebruik. Bij vermoeden ervan worden de ouders van de leerling direct geïnformeerd en wordt de leerling met onmiddellijke ingang geschorst. De school besteedt ook aandacht aan preventie en kan gebruikmaken van preventiemedewerkers van Tactus Verslavingszorg.