4.7. Decaan, loopbaanoriëntatie en -begeleiding

Tijdens de mentorlessen wordt veel tijd besteed aan het ‘leren kiezen’. Er is net gekozen voor een school en voor de leerling er erg in heeft, moet er gekozen worden voor een leerweg, een profiel en keuzevakken. Ook als het diploma in zicht is, moet er weer gekozen worden: nu voor een vervolgopleiding. De decaan ondersteunt de mentor, leerlingen en ouders in het keuzeproces en verzorgt materialen voor de voorlichting op het gebied van studie- en beroepskeuze.

Ook begeleidt de decaan leerlingen met complexe problemen betreffende de loopbaanbegeleiding en onderhoudt hij/zij de contacten met externe organisaties, zoals ROC Flevoland en Hogeschool Windesheim. Verder organiseert de decaan bijzondere activiteiten in het kader van loopbaanbegeleiding (beroepenmarkt, Almere on Stage en JINC) en beheert hij/zij informatie van opleidingen.