4.6. Anti-pestprotocol en schoolarts

Helaas is pestgedrag iets wat ondanks alle goede zorgen van mentoren af en toe voorkomt. Echnaton hanteert een anti-pestprotocol en kan zo nodig een van de anti-pestcoördinatoren inzetten. Bekijk ons Anti-pestprotocol 2023-2024.

Onderzoeken op school

Alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs worden op het vmbo in klas 1 en klas 3 uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Voor havo-leerlingen vindt dit gezondheidsonderzoek in klas 2 en klas 4 plaats. Het is een klassikaal onderzoek dat wordt uitgevoerd door de jeugdverpleegkundige.

Klassenbezoek

Tijdens het klassenbezoek vullen de leerlingen de vragenlijst van ‘Jij en je gezondheid’ in. Dit is een digitale vragenlijst over de gezondheid en leefstijl van de leerling. Ook wordt de leerling gewogen en zijn/haar lengte bepaald. De meetgegevens en de uitkomst van de vragenlijst worden genoteerd in het digitale kinddossier. Afhankelijk van de uitkomsten van de vragenlijst en het wegen en meten, is een vervolgonderzoek bij de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige mogelijk. In overleg met de school wordt de datum vastgesteld waarop de jeugdverpleegkundige in de klas komt. De ouders en leerlingen ontvangen hierover informatie op het huisadres. Meer informatie: JGZ Almere.