4.6. Didactische ondersteuning en dyslexie

De didactische ondersteuning is gericht op de ondersteuning van leerlingen met leerproblemen bij onder andere rekenen en taal. Bij voorkeur wordt deze hulp geboden als de leerling bezig is met zijn vakken, dus in de klas door de docent. Waar nodig wordt de ondersteuning verzorgd buiten de lessen, in kleine groepen. Dit gaat in overleg met de mentor en de didactische ondersteuner.

Dyslexiebegeleiding

Leerlingen met een dyslexieverklaring beschikken over een aantekening op hun leerlingpas. Daarmee worden zij tegemoetgekomen bij het maken van toetsen, schoolexamens en het centraal examen, maar ook in de gewone lessen. De school volgt het protocol dyslexie vo. Dyslexietesten worden niet meer uitgevoerd door school. De ondersteuning bestaat uit compenserende en dispenserende maatregelen, waaronder tijdsverlenging, audio-ondersteuning en Kurzweil, al naargelang de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit proces wordt begeleid door de didactische ondersteuner.

In het begin van het schooljaar heeft de coördinator didactische ondersteuning met alle ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie contact. Dan wordt besproken welke ondersteuning nodig is. Ook is er een informatieavond voor ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie.