4.5. Didactische ondersteuning en dyslexie

De didactische ondersteuning is gericht op de ondersteuning van leerlingen met dyslexie, dyscalculie, TOS en NT2. Samen met de leerling (eventueel ouder/verzorger) wordt in kaart gebracht welke ondersteuning nodig is. Bij voorkeur wordt deze hulp geboden als de leerling bezig is met zijn vakken, dus in de klas door de docent. Waar nodig wordt de ondersteuning verzorgd buiten de lessen, in kleine groepen. Dit gaat in overleg met de mentor en de didactische ondersteuner.

Dyslexiebegeleiding

Leerlingen met een dyslexieverklaring krijgen ondersteuning bij het maken van toetsen, schoolexamens en het centraal examen, maar ook in de gewone lessen. De school heeft een dyslexieprotocol, waarin de ondersteuning beschreven staat. De ondersteuning bestaat uit compenserende en dispenserende maatregelen, zoals tijdsverlenging en audio-ondersteuning, al naargelang de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Dit proces wordt begeleid door de didactische ondersteuner.

Aan het begin van het eerste schooljaar op Echnaton – of wanneer er tussentijds iets verandert – heeft de coördinator didactische ondersteuning met alle ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie contact. Dan wordt besproken welke ondersteuning nodig is. Ook is er een informatieavond voor ouders van leerlingen met dyslexie of dyscalculie.

TOS

Voor leerlingen met TOS hebben wij een TOS begeleider in huis van Viertaal.