4.4. Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Echnaton valt onder de ‘Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’. In deze meldcode staat welke stappen gezet moeten worden bij een vermoeden van kindermishandeling en/of huiselijk geweld.

Een meldcode bestaat uit vijf verplichte stappen:

 1. Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart brengen.
 2. Overleggen met collega’s (psycholoog/pedagoog van de afdeling) en eventueel met Veilig Thuis.
 3. Gesprek voeren met de leerling en/of met de ouders.
 4. Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling.
 5. Heb ik op basis van de stappen 1 /tm 3 een vermoeden van/is er sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling?
  b. Heb ik een vermoeden van/is er sprake van acute of structurele onveiligheid?
 6. Beslissen
 7. Is melden noodzakelijk?
  b. Is hulp bieden/organiseren (ook) mogelijk? Ben ik in staat effectieve (passende) hulp te bieden of te organiseren? Werken betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerde hulp? Leidt deze hulp tot duurzame veiligheid?