3.8. Lessentabel mavo

Lessentabel mavo

les leerjaar 1 leerjaar 2 leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 4 3 3 4
Engels 3 3 3 4
Duits 2 3k 4k
Frans
Wiskunde 3 3 3k 4k
Geschiedenis 2 2 3k 4k
Aardrijkskunde 2 2
Maatschappijleer 3
Maatschappijkunde 4k
Economie 2 4k 4k
Mens & natuur 3 3
Natuur-/scheikunde 1 4k 4k
Biologie 4k 4k
Kunst & cultuur 2 2
Kunstzinnige vorming 1 1
Lichamelijke opvoeding 4 2 2 2
Lichamelijke opvoeding 2 3k 4k
Mentorles 2 2 2 2
Ondernemen & doen 2 2
Rekenen 2 2 1 1
echTalent-route 2 2
Echna-uur 1 1 1 1

k = keuze examenvak

Topsport

Topsportbegeleiding klas 1 en 2 4