3.7. Mavo

Mavo-leerlingen hebben een brede interesse, leren door te studeren, maar hebben daarbij wel ondersteuning nodig. Ook de zelfstandigheid en de eigen verantwoordelijkheid worden met de nodige ondersteuning verder ontwikkeld om op het havo-niveau of het middelbaar beroepsonderwijs aan te kunnen sluiten.

De mavo start in leerjaar 1 en loopt door tot en met het eindexamen in de vierde klas. Mavo-leerlingen krijgen les van een vast docententeam dat samen met de leerlingen gaat kijken of zij kunnen doorstromen naar de vierde klas van de havo of naar het hoogste niveau van het middelbaar beroepsonderwijs. Mavo-leerlingen doen examen in verschillende vakken. Daartoe behoort ook de mogelijkheid om examen te doen in het vak lichamelijke opvoeding. Het vakkenpakket biedt de beste garantie voor een succesvol vervolg op de havo of in het middelbaar beroepsonderwijs.

Daarnaast is er in het lesprogramma aandacht voor loopbaanoriëntatie, studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, ict-vaardigheden en zelfstandig werken en plannen: allemaal vaardigheden die onmisbaar zijn voor de toekomst.

In de eerste klas krijgen de leerlingen veel lessen van hun mentor, zodat de klas en de mentor snel een goede band met elkaar opbouwen en de overgang van de basisschool naar de middelbare school goed verloopt.

In de mavo hebben de leerlingen een Echna-uur per week. In dit (verplichte) Echna-uur krijgen de leerlingen wekelijks extra ondersteuning of verdieping in kleine groepen. De leerlingen kunnen voor dit uur zelf een keuze maken uit de vakken waarin zij extra ondersteuning willen hebben.

Op Echnaton worden in de bovenbouw van de mavo de profielen economie, techniek en zorg & welzijn aangeboden.

Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta (programma van toetsing en afsluiting) kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.