3.6. Lessentabel bb en kb bovenbouw

Lessentabel bb bovenbouw

les leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 4 4
Engels 2 2
wiskunde 2k 2k
dienstverlening & producten 12 12
economie 2k 2k
biologie 2k 2k
natuur-/scheikunde 1 2k 2k
maatschappijleer 1 1
lichamelijke opvoeding 4 4
mentorles 3 3
rekenen 1 1

k = keuzevak

 

Lessentabel kb bovenbouw

les leerjaar 3 leerjaar 4
Nederlands 3 3
Engels 2 2
wiskunde 3k 3k
dienstverlening & producten 12 12
economie 3k 3k
biologie 3k 3k
natuur-/scheikunde 1 3k 3k
maatschappijleer 1 1
lichamelijke opvoeding 4 2
mentorles 3 3
rekenen 1 1

k = keuzevak