3.5. Bb en kb bovenbouw

De bb- en de kb-leerlingen doen de schoolexamens in het derde en het vierde leerjaar en het centraal examen in het vierde leerjaar. In dit verband is het van belang om te weten dat het examen al in het derde leerjaar begint. Alle eisen daarvoor worden beschreven en vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (pta). Een belangrijk examenonderdeel is het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (cspe). Het cspe bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel, waarin de beroepsgerichte kennis, de vaardigheden en de houding worden getoetst.

Voor de bbl ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende kwaliteiten. Voor de kbl gaat het om het niveau van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten.

Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.