3.4. Bb en kb: dienstverlening & producten

Leerlingen uit de onderbouw bb en de kb stromen door in dezelfde leerweg in de bovenbouw. De beroepsgerichte bovenbouw bereidt leerlingen voor op een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een keuze voor een beroepsopleiding komt voor veel leerlingen erg vroeg. Daarom heeft Echnaton een moderne vorm van voorbereidend beroepsonderwijs: dienstverlening & producten. Hierdoor komen de leerlingen in aanraking met verschillende sectoren van het mbo en is uitstel van keuze en een brede oriëntatie mogelijk.

Waarom dienstverlening & producten?

Het werk, de werkomgeving en de beroepen van tegenwoordig zijn niet meer te vergelijken met die van vroeger. Een verpleegkundige moet verstand hebben van verpleging en zorg, maar komt ook steeds meer in aanraking met techniek en met computers. De timmerman heeft niet genoeg aan verstand van hout, verbindingen, schroeven en spijkers, maar moet ook een keuken kunnen plaatsen, een muurtje kunnen metselen of gas/elektra kunnen aansluiten. En de ondernemer redt het niet meer met productkennis en boekhouden alleen. Hij moet tegenwoordig kennis hebben van ondernemen en ‘de markt’ en zich via nieuwe media kunnen presenteren. Kortom: in elk beroep krijgt men veel meer dan vroeger te maken met zaken uit de techniek, de dienstverlening, de media en de commercie.

Om onze leerlingen voor te bereiden op de veranderende arbeidsmarkt, heeft Echnaton gekozen voor het beroepsvak dienstverlening & producten. Dit is ontstaan uit de behoefte aan nieuw en eigentijds onderwijs dat zich beweegt op het snijvlak van de verschillende sectoren. De kern van dienstverlening & producten is een brede oriëntatie op verschillende soorten werk en werkomgevingen, gekoppeld aan een intensieve loopbaanbegeleiding.

Programma en vervolgopleidingen

De leerlingen krijgen een breed programma aangeboden. Naast de avo-vakken werken de leerlingen in de derde en vierde klas aan de basis van het beroepsvak d&p, de zogenaamde profieldelen. Hierin maken zij kennis met onderdelen uit allerlei arbeidsgebieden en werksoorten uit de wereld van techniek, commercie, media en dienstverlening. In de profieldelen gaat het om kennisoverdracht en is de ontwikkeling van vaardigheden belangrijk. De beroepshouding die in alle sectoren van groot belang is, krijgt daarbij aandacht. Dit gedeelte van het beroepsgerichte programma wordt aan het einde van leerjaar 4 afgesloten met het centraal schriftelijk praktijk examen (cspe), dat een diplomacijfer vormt.

Daarnaast bestaat het beroepsgerichte programma in in de derde en vierde klas uit keuzemodules. Dit zijn de modules die de school aanbiedt en die de leerlingen moeten voorbereiden op een studiekeuze in het middelbaar beroepsonderwijs. De keuzedelen behoren tot het schoolexamen en tellen mee voor het diploma.

Het verwerken van de ervaringen, het spiegelen daarvan aan de eigen talenten, interesses en ambities en de uiteindelijke keuze voor een vervolg in het middelbaar beroepsonderwijs vragen om een gedegen begeleiding. Met een uitgebreid mentorprogramma en veel contacttijd tussen mentor en leerling wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en gestimuleerd. Daarmee biedt ons onderwijs een programma dat toegang biedt tot en nauw aansluit op een groot aantal vervolgopleidingen op niveau 2, 3 en 4 (afhankelijk van de keuze van het roc) in het middelbaar beroepsonderwijs en een stevige brug naar meerdere beroepen.