3.13. Toetsing

Om de vorderingen op het gebied van kennis en vaardigheden bij te houden, wordt er regelmatig getoetst. Die toetsmomenten worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om al te grote belasting van de leerlingen te voorkomen. Het toetsprogramma bevat verschillende toetsvormen. Naast schriftelijke toetsen kennen we praktische opdrachten, handelingsdelen en werkstukken. Hierbij worden vaardigheden getoetst, al dan niet in combinatie met theorie. Voor de toetsen krijgt de leerling een cijfer.

Informatie over de bepaling van rapportcijfers, de bevorderingseisen en de doorstroomrichtlijnen kunt u vinden in de rapportage en overgangsrichtlijnen op het ouderportaal.