3.13. Toetsing

Om de vorderingen op het gebied van kennis en vaardigheden bij te houden, wordt er regelmatig getoetst. Die toetsmomenten worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd om al te grote belasting van de leerlingen te voorkomen. Het toetsprogramma bevat verschillende toetsvormen. Naast schriftelijke toetsen kennen we praktische opdrachten, handelingsdelen en werkstukken. Hierbij worden vaardigheden getoetst, al dan niet in combinatie met theorie. Voor de toetsen krijgt de leerling een cijfer.

Informatie over de bepaling van rapportcijfers, de bevorderingseisen en de doorstroomrichtlijnen kunt u vinden in de  overgangsregels op het ouderportaal.

Examinering (bbl/kbl/mavo/havo)

Voor de leerlingen van de bbl, de kbl en de mavo begint het eindexamen al in het derde leerjaar in de vorm het schoolexamen. Aan het eind van het vierde leerjaar ronden ze het eindexamen af met een centraal examen (schriftelijk en/of praktisch). De havo-leerlingen starten een jaar later, in klas 4. Zij ronden hun eindexamen af in klas 5. De resultaten van het schoolexamen en het centraal examen bepalen het succes van de leerlingen.

Een belangrijk examenonderdeel voor de bbl- en de kbl-opleidingen is het centraal schriftelijk en praktisch eindexamen (cspe). Het cspe bestaat uit een praktisch en een theoretisch deel, waarin de beroepsgerichte kennis, de vaardigheden en de houding worden getoetst. Voor de bbl ligt dat vooral op het niveau van uitvoerende kwaliteiten. Voor de kbl gaat het om het niveau van uitvoerende, coördinerende en leidinggevende kwaliteiten.

De mavo- en havo-leerlingen doen na het schoolexamen alleen nog een schriftelijk centraal examen.

Alle stof, toetsen en voorschriften voor het eindexamen worden beschreven en vastgelegd in het programma voor toetsing en afsluiting (pta). Omdat er verschillende vakken zijn met verschillende eisen en voorschriften verschillen de pta’s per opleiding. Het examenreglement is echter voor alle opleidingen gelijk en geldt dus voor alle leerlingen. Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.