3.12. Onderwijsplanning en rapportage

Het schooljaar op Echnaton is verdeeld in vier lesperioden. Er wordt gewerkt met periodes van ongeveer negen weken. In elke periode wordt een gedeelte van het onderwijsprogramma afgerond. De leerlingen en hun ouders worden permanent via SOM over de vorderingen geïnformeerd. Na de uitreiking van het rapport worden de ouders en de leerling door de mentor uitgenodigd voor een ouderavond/presentatie, dit met uitzondering van het eindrapport.

De rapportage na de laatste periode is het eindrapport. Op grond van dit rapport wordt besloten of de leerling bevorderd wordt naar het volgende leerjaar. Ouders en leerlingen kunnen gedurende het hele schooljaar thuis inloggen in het cijferprogramma van de school (somtoday) en alle cijfers die de leerling heeft gehaald volgen. Ouders kunnen op de website inloggen via het ouderportaal. Zo zijn ze voortdurend op de hoogte van de vorderingen van hun kind.