3.11. Lessentabel havo

Lessentabel havo

les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 leerjr. 5
Nederlands 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Duits 0 2 2    
Frans 0 1 1    
Wiskunde A 3 3 3 3 3
Geschiedenis 2 2 3 3 3
Aardrijkskunde** 2 2 2   0
Maatschappijleer       2  
Economie   2 3 3 3
Mens & natuur 3 3 3    
Bedrijfseconomie**       3(k) 3(k)
Biologie       3(k) 3(k)
Kunst & cultuur 2 2      
Kunstzinnige vorming 1       2  
Lichamelijke opvoeding 4 2 2 2 2
Ondernemen & innoveren 2
Bewegen, sport & maatschappij       3(k) 3(k)
echTalent-route 2 2      
Echna-uur 1 1 1 1 1
Mentorles 2 2 2 2 2
Rekenen 1 2 2    

Topsport

Topsportbegeleiding klas 1 en 2 4

(k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit deze vakken: biologie of bewegen, sport & maatschappij.