3.11. Lessentabel havo

Lessentabel havo

les leerjr. 1 leerjr. 2 leerjr. 3 leerjr. 4 leerjr. 5
Nederlands 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Duits 0 2 2
Spaans 2 2 2
Wiskunde A 4 4 4 3 3
Geschiedenis 2 2 3 3 3
Aardrijkskunde** 2 2 2 0
Maatschappijleer 2
Economie 2 3 3 3
Mens & natuur 3 3 3
Bedrijfseconomie** 3(k) 3(k)
Biologie 3(k) 3(k)
Kunst & cultuur 2 2 2
Kunstzinnige vorming 1 2
Lichamelijke opvoeding 4 2 2 2 2
Doen & Ondernemen 2 2
Bewegen, sport & maatschappij 3(k) 4(k)
echTalent-route 2 2
Mentorles 2 2 2 2 2

Topsport

Topsportbegeleiding klas 1 en 2 4

(k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit deze vakken: biologie of bewegen, sport & maatschappij.