3.10. Businesshavo

Havo-leerlingen kunnen theoretisch en abstract denken. Zij kunnen vraagstukken oplossen door te onderzoeken en erachter te komen hoe iets in elkaar zit. Havo-leerlingen beschikken over de nodige zelfstandigheid en studievaardigheden. Ondersteuning door de docenten richt zich vooral op de verbetering van deze vaardigheden. De havo op Echnaton is zeer geschikt voor leerlingen die een hoog niveau van onderwijs willen combineren met een hoog niveau in de sport.

In het derde jaar van de havo kiezen de leerlingen een profiel. De keuze van het profiel bepaalt in hoge mate de vakken van het eindexamen. Vanzelfsprekend is het onderwijsprogramma van Echnaton daar volledig op afgestemd en wordt de leerling op deze overstap voorbereid. Leerlingen met een havo-diploma kunnen doorstromen naar het hbo of het vwo.

Havo economie & maatschappij

Havo-leerlingen die kiezen voor het profiel economie & maatschappij maken hun studie af in de eigen bovenbouw van Echnaton. De school richt zich vanwege de sportgeoriënteerde leerlingen op het profiel economie & maatschappij. De vakken economie, wiskunde A, geschiedenis en bedrijfseconomie (beco) zijn verplicht. De leerlingen kunnen verder een keuze maken uit de vakken bewegen, sport & maatschappij (bsm) en biologie. De leerlingen worden bij hun persoonlijke en cognitieve ontwikkeling intensief begeleid door een coach/mentor. Leerlingen die kiezen voor een ander profiel kunnen hun opleiding afronden op een andere school die dit profiel aanbiedt.

Voor informatie over de examens, het examenreglement en het pta (programma van toetsing en afsluiting) kunnen leerlingen bij het examensecretariaat terecht. Het pta en het examenreglement zijn te vinden op het ouderportaal van de school en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Leerlingen met een havo-diploma kunnen hun opleiding vervolgen in het hoger beroepsonderwijs. Echnaton is gericht op aansluiting bij de hbo-opleidingen voor economie en management, fysiotherapie, ergotherapie, onderwijs en opvoeding, sportmanagement en de lerarenopleiding lichamelijke opvoeding. Uiteraard blijft een vervolg bij andere hbo-opleidingen ook mogelijk. Mogelijkheden zijn bijvoorbeeld: accountancy, bedrijfseconomie, bestuurskunde, communicatieopleidingen, financiële opleidingen, hbo rechten, journalistiek, informatie & entertainment, pedagogiek, personeel en arbeid.