3.1. bb- en kb-onderbouw

In de beroepsgerichte onderbouw zitten de leerlingen met een bb- of kb-advies. Leerlingen met eenzelfde advies zitten in dezelfde klas. Het onderwijs in de beroepsgerichte onderbouw richt zich op kinderen die beter leren en onthouden door ‘doen’. Het praktisch werken is het uitgangspunt voor het onderwijs en de theorie wordt daaraan opgehangen. In de beroepsgerichte onderbouw worden meerdere vakken door één docent gegeven. Dit geeft meer structuur en rust in de klas, wat het leerklimaat ten goede komt. Natuurlijk dagen wij alle leerlingen uit om op het hoogst mogelijke niveau te presteren. Opstromen naar een hoger niveau behoort dan tot de mogelijkheden.

bbl (basisberoepsgerichte leerweg)

In de bbl is de hoeveelheid theorie beperkt. Bij Nederlands en wiskunde ligt de nadruk op taal- en rekenonderwijs. De andere algemeen vormende vakken werken met thema’s die dicht bij de belangstelling van de leerling liggen. De kinderen werken volgens een gegeven planning en volgens een duidelijke structuur.

kbl (kaderberoepsgerichte leerweg)

In de kbl krijgt de theorie meer diepgang. De algemeen vormende vakken worden op een vergelijkbaar niveau als de mavo afgesloten. De praktische opdrachten zijn ingewikkelder dan bij de bbl en de leerling krijgt steeds meer ruimte om op eigen wijze te plannen en zijn werk te organiseren.

Combinatieklassen

Naast het werken op hetzelfde niveau in een klas hebben we ook de mogelijkheid van een combinatieklas op bb/kb-niveau en op kb/mavo-niveau. In deze klassen zitten leerlingen op twee niveaus bij elkaar en werken ze samen en zelfstandiger aan hun leerdoelen. Het docententeam bepaalt welke leerlingen in deze combinatieklassen geplaatst worden.