2.2. De theoretische opleidingen (mavo en havo)

Onze theoretische opleidingen zijn geschikt voor de leerlingen die graag leren door te denken. Toch kenmerkt ook dit theoretische onderwijs zich door allerlei actieve, betekenisvolle en praktische componenten. Binnen ons mavo- en havo-onderwijs gaat er veel aandacht naar ondernemend onderwijs. Ondernemend in de brede zin van het woord, dus actief, initiatiefrijk, verantwoordelijk, innovatief en onderzoekend. Hoewel beide opleidingen veel verwantschap hebben, zijn er uiteraard ook verschillen.

Mavo

De leerlingen in de vierjarige mavo blijven in de onderbouw twee jaren bij elkaar. Aan het eind van het tweede leerjaar maken zij samen met hun ouders/verzorgers en geholpen door docenten, de mentor en de decaan, een keuze voor een profiel in de bovenbouw. Vanwege de verschillende profielkeuzes worden de leerlingen dan opnieuw ingedeeld in klassen. Op de mavo van Echnaton kunnen de leerlingen kiezen uit de volgende profielen:

  • techniek
  • economie
  • zorg & welzijn

Ook binnen een profiel zijn er soms keuzemogelijkheden. Zo volgen veel leerlingen het examenvak LO2, een vak dat uitstekend voorbereidt op een groot scala aan mbo-opleidingen. Alle keuzes leiden tot een vakkenpakket dat in een diploma resulteert. Na het examen kiezen de leerlingen voor een vervolg in de havo of voor doorstroom naar het hoogste niveau binnen het middelbaar beroepsonderwijs.

Havo

Echnaton heeft een vijfjarige havo-opleiding waar in een kleinschalige setting de leerlingen al vanaf het eerste jaar uitgedaagd worden om ondernemend te denken en te doen. Deze Business-havo start in klas 1 met het vak Doen & Ondernemen. In de bovenbouw volgen alle leerlingen het profiel Economie & Maatschappij. Ons gezonde en sportieve karakter zorgt ervoor dat veel leerlingen kiezen voor het examenvak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM). De competenties die de leerlingen daarbij verwerven, zijn van onschatbare waarde.

….naar het MBO en HBO

Onze goede contacten met het middelbaar- en hoger beroepsonderwijs zorgen voor een intensieve samenwerking die ervoor zorgt dat leerlingen al in de bovenbouw van de mavo en de havo modules kunnen volgen en soms zelfs studiepunten kunnen verdienen. De doorstroom na de mavo en de havo verloopt daardoor zeer soepel en zorgt voor succesvolle vervolgstudies.