2.1. De beroepsgerichte leerwegen (bbl en kbl)

Onderbouw

Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de wettelijk verplichte kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies zitten gedurende de twee schooljaren bij elkaar in de klas, de beroepsgerichte onderbouw. Naast de bbl- en kbl-klassen hebben we ook ‘combinatieklassen’; hierin werken de leerlingen met een dubbel advies naar het behalen van het hoogst mogelijke niveau.

Bovenbouw

In de beroepsgerichte bovenbouw volgen alle leerlingen het programma Dienstverlening & Producten (D&P). D&P is een breed, beroepsgericht programma dat leerlingen de mogelijkheid biedt om zich langer en uitgebreider te oriënteren op verschillende soorten werk en werkomgevingen. Het examenprogramma D&P bestaat uit een verplicht profieldeel en een keuzedeel.

Het onderwijsprogramma van het derde leerjaar bestaat uit zes uur per week het profieldeel en zes uur per week het keuzedeel. De leerlingen verdiepen zich in belangrijke vaardigheden die van toepassing zijn op alle beroepen, zoals organiseren, presenteren, promoten en verkopen van producten/diensten, het maken en verbeteren van producten en het maken van multimediale producten. Daarnaast starten de leerlingen in dit leerjaar met de leerbedrijven.

In de vierde klas worden de leerlingen medewerker van één van onze interne leerbedrijven. Daar passen zij hun vaardigheden toe en verdiepen ze zich. Er is op Echnaton keuze uit de volgende leerbedrijven: welzijn, horeca, ondernemen, sport, media, ict en techniek. De leerbedrijven werken intensief samen met bedrijven en instellingen in Almere om de uitoefening van een beroep zoveel mogelijk te benaderen.

Het onderwijs in de derde en de vierde klas gaat samen met een intensieve loopbaanbegeleiding. Deze is gericht op de ondersteuning en begeleiding om een goede keuze te maken voor een vervolgopleiding in het middelbaar beroepsonderwijs.