2.1. De beroepsgerichte leerwegen (bbl en kbl)

Onderbouw

Leerlingen in de onderbouw krijgen een breed programma aangeboden waarin wordt voldaan aan de wettelijk verplichte kerndoelen. Leerlingen met eenzelfde advies zitten gedurende de twee schooljaren bij elkaar in de klas, de beroepsgerichte onderbouw. Naast de bbl- en kbl-klassen hebben we ook ‘combinatieklassen’; hierin werken de leerlingen met een dubbel advies naar het behalen van het hoogst mogelijke niveau.

Naast de meer theoretische vakken ontwikkelen de leerlingen ook praktische vaardigheden en kennis. Bijvoorbeeld bij het vak Doen & Ondernemen werken zij projectmatig aan thema’s en leren zij zelfstandig, samenwerkend probleemoplossend te denken en handelen.