1.7. Burgerschap

Vanuit het doel bij te dragen aan de socialisatie van onze leerlingen willen wij veel aandacht besteden aan burgerschap en sociale integratie. Echnaton ziet dit als een opdracht die geheel past binnen onze onderwijsvisie en de gezonde levensstijl die wij uitdragen.

Bij burgerschap gaat het om drie begrippen:

 • democratie: kennis van de democratie én het oefenen van democratische waarden
 • participatie: uitoefenen van vormen van leerlingeninspraak en sociale verantwoordelijkheid
 • identiteit: zowel het ontwikkelen van een eigen persoonlijke en levensbeschouwelijke identiteit als een collectieve identiteit met aandacht voor diversiteit in alle opzichten

Deze begrippen hebben een vaste plaats binnen ons onderwijs in de vorm van de volgende activiteiten:

 • het leerlingenpanel
 • de lessen Nederlands, mens & maatschappij en maatschappijleer
 • de regelmatige coachgesprekken tussen mentor en leerling
 • de ouderpresentatie (de leerling vertelt over zijn eigen ontwikkeling)
 • de aandacht in mentorlessen voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerling
 • meer tijd voor de mentor met zijn klas binnen de beroepsgerichte afdelingen
 • de leerafdelingen in de bovenbouw van het vmbo die gericht zijn op samenwerking met de omgeving en de school
 • de nauwe samenwerking met organisaties, bedrijven en instellingen om het onderwijs én de omgeving te versterken (o.a. Clarence Seedorf Playground, Brede School Stedenwijk e.v.a.)