1.6. echTalent-route

In de onderbouw heeft Echnaton een uniek keuzeprogramma dat alle eerste- en tweedeklassers naast hun reguliere lesrooster krijgen: de echTalent-route. Er worden per schooljaar twee keuzes gemaakt uit deze vijf ‘routes’:

  • Sports & Education (voetbaltraining, dansles, basketballtraining, martial arts of extra sport)
  • Media & Broadcasting (radioshows presenteren in de studio van Echnaton FM, vloggen en mediawijsheid)
  • Food & Health (gezond en lekker eten bereiden in restaurant l’Ecole)
  • Technology & Design (toekomstgericht onderzoek, robotica en meer)
  • Arts & Entertainment (kunst en cultuur bekijken, voelen en maken)

Met de echTalent-route bieden we leerlingen een breder aanbod om hun talenten te ontwikkelen. Dit programma wordt gekoppeld aan de loopbaantrajecten van de leerlingen. Zo worden de coachgesprekken, maar ook het portfolio gebruikt en gevuld met dat wat ze onder andere tijdens de echTalent-route hebben ervaren. Zo krijgen kinderen een beter beeld van wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen.

Twee uur per week wordt er gewerkt in een echTalent-route naar keuze. Deze maakt deel uit van het lesaanbod en is dus niet vrijblijvend. De diverse routes worden zoveel mogelijk gegeven op school door onze eigen docenten. Hierbij is het altijd mogelijk om externen in te schakelen voor een workshop of lezing. Ook excursies zijn mogelijk. De echTalent-route wordt altijd afgesloten met een eindproduct. Dit kan zijn in de vorm van een presentatie, tentoonstelling, proeverij of op een andere manier.

Kinderen bepalen aan het einde van het schooljaar welke echTalent-route ze willen volgen in het komende schooljaar. De leerlingen geven drie keuzes aan, waarvan ze er uiteindelijk twee volgen. Per schooljaar zijn er twee perioden van elk zestien weken. Het is dus mogelijk om met vier van de vijf echTalent-routes kennis te maken in de onderbouw!