1.4. Betekenisvol leren

Leren speelt zich niet alleen af op de school. Ook de omgeving van de school wordt daarom nadrukkelijk bij het onderwijs op Echnaton betrokken. Met omgevingsgerichte projecten in de onderbouw en de leerbedrijven in de beroepsgerichte bovenbouw krijgen de leerlingen de gelegenheid om hun kennis en kunde in de praktijk toe te passen. Op die manier leveren de leerlingen een bijdrage aan de maatschappij en op hun beurt krijgen zij er een enorme waardering voor terug. Zo worden de kinderen uitgedaagd en is het leren betekenisvol. Leerlingen op die manier zien groeien, is waar we naar streven.