1.3. Onze waarden, ons kompas

Onze missie en onderwijsvisie zijn gebaseerd op vijf waarden die ons handelen richting geven. Twee ankerwaarden vormen onze basis en definiëren onze kracht: open en betrokken. Met onze eigenwaarde ondernemend laten wij zien waar wij uniek in zijn. Deze drie waarden vormen het hart van Echnaton. Met de aspiratiewaarden verbonden en zeker geven we aan waarin we ons verder willen ontwikkelen. Tezamen vormen zij ons Kompas dat ons steeds weer helpt onze richting te bepalen.

Open
We staan open voor iedereen en iedereen is welkom. Hier zijn we sterk in. We staan open naar elkaar, naar leerlingen, naar ouders, naar basisscholen en naar de stad en de wereld om ons heen. We staan ook open voor ideeën, ontwikkelingen en vernieuwingen. We zijn nieuwsgierig.

Betrokken
De sfeer op Echnaton is fijn. We zijn oprecht betrokken bij onze leerlingen en we willen hen kennen en weten wat er in hun leven speelt. We houden goed zicht op hen en we maken daarbij gebruik van de goede contacten met de basisscholen. We zijn ook betrokken op elkaar, binnen onze teams en secties.

Ondernemend
Onze open en betrokken houding zorgt voor het lef om te ondernemen, te experimenteren en initiatieven te ontplooien. Dat is zichtbaar in praktisch en beroepsgericht onderwijs voor actieve doeners. Dat geldt niet alleen voor de leerlingen, maar voor ons allemaal. Uitdagingen laten we niet liggen, maar pakken we meteen op.

Verbonden
We hebben een sterke verbondenheid met onze leerlingen. Hun ontwikkeling staat bij ons centraal, maar ook onze onderlinge verbondenheid als medewerkers krijgt voortdurend aandacht. Onze verbinding met de wijk en de stad zorgt voor actief en betekenisvol onderwijs.

Zeker
Een veilige, voorspelbare en zekere omgeving zorgt voor een eenduidig en professioneel pedagogisch klimaat. Duidelijke afspraken en consistente patronen zorgen voor een sfeer waarin autonomie en wederzijds vertrouwen volop aanwezig zijn.