Eurofittest

Echnaton neemt zijn verantwoordelijkheid voor de gezondheid en het welbevinden van elke leerling. Daarom word jij ieder jaar op school getest. Tijdens deze Eurofittest doe je o.a de shuttle run test, een stand-verte test, een lenigheidstest en krijg je een vetmeting. Doel is jou verder te helpen naar een gezonde leefstijl.

Gezondheidsproblemen

Uit onderzoek onder onze leerlingen is gebleken dat veel kinderenĀ in klas 1 met hun gezondheid scoren onder het landelijk gemiddelde. Na vier jaar Echnaton zitten ze erboven. Wanneer er bij een leerling een verhoogd risico op gezondheidsproblemen wordt geconstateerd, biedt Echnaton een speciale cursus aan.