Echnaton FM app: algemene voorwaarden

Door de app te downloaden of te gebruiken, zijn deze voorwaarden automatisch op u van toepassing. Zorg er daarom voor dat u ze aandachtig leest voordat u de app gebruikt. U mag de app, enig deel van de app of onze handelsmerken op geen enkele manier kopiëren of wijzigen. U mag niet proberen de broncode van de app te extraheren, en u moet ook niet proberen de app in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken. 

De app zelf, en alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten die ermee verband houden, behoren nog steeds toe aan Echnaton FM Crossmedia.

Echnaton FM Crossmedia doet er alles aan om ervoor te zorgen dat de app zo nuttig en efficiënt mogelijk is. Om die reden behouden we ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook wijzigingen aan te brengen in de app of de diensten ervan in rekening te brengen. We zullen u nooit kosten in rekening brengen voor de app of de services ervan zonder u duidelijk te maken waarvoor u precies betaalt.

De app bewaart en verwerkt persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt om onze dienst te leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om uw telefoon en toegang tot de app veilig te houden. We raden u daarom aan uw telefoon niet te jailbreaken of te rooten, wat het proces is van het verwijderen van softwarebeperkingen en beperkingen die worden opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw apparaat. Het kan uw telefoon kwetsbaar maken voor malware, virussen en/of kwaadaardige programma’s. Het kan eveneens de beveiligingsfuncties van uw telefoon in gevaar brengen en het kan betekenen dat de app niet goed of helemaal niet werkt.

De app maakt gebruik van diensten van derden die hun algemene voorwaarden verklaren. Links naar de algemene voorwaarden van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt:

U dient zich ervan bewust te zijn dat er bepaalde dingen zijn waarvoor Echnaton FM Crossmedia geen verantwoordelijkheid neemt. Voor bepaalde functies van de app moet de app een actieve internetverbinding hebben. De verbinding kan Wi-Fi zijn of worden geleverd door uw mobiele netwerkprovider, maar Echnaton FM kan geen verantwoordelijkheid nemen voor het feit dat de app niet op volledige functionaliteit werkt als u geen toegang tot Wi-Fi heeft en u dat ook niet doet wanneer u nog wat van uw datalimiet over heeft.

Als u de app buiten een gebied met wifi gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de voorwaarden van de overeenkomst met uw mobiele netwerkprovider nog steeds van toepassing zijn. Als gevolg hiervan kunnen de kosten van gegevens voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de app of andere kosten van derden door uw mobiele provider in rekening worden gebracht. Door de app te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief kosten voor roamingdata als u de app buiten uw eigen grondgebied (d.w.z. regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen, ook als u niet de rekeningbetaler bent van het apparaat waarop u de app gebruikt.

In dezelfde lijn kan Echnaton FM Crossmedia niet altijd de verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop u de app gebruikt, d.w.z. u moet ervoor zorgen dat uw apparaat opgeladen blijft – als de batterij leeg is en u het niet kunt inschakelen om gebruik te maken de service, kan Echnaton FM Crossmedia geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

Met betrekking tot de verantwoordelijkheid van Echnaton FM Crossmedia voor uw gebruik van de app, wanneer u de app gebruikt, is het belangrijk om in gedachten te houden dat, hoewel we ernaar streven dat deze te allen tijde wordt bijgewerkt en correct is, we wel op derden vertrouwen om informatie aan ons te verstrekken zodat wij deze aan u ter beschikking kunnen stellen. 

Echnaton FM Crossmedia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, direct of indirect, dat u ondervindt als gevolg van het volledig vertrouwen op deze functionaliteit van de app. Op een gegeven moment willen we de app misschien updaten. De app is momenteel beschikbaar op iOS en Android. De vereisten voor het systeem (en voor eventuele aanvullende systemen waar we de beschikbaarheid van de app naar uitbreiden) kunnen veranderen. Dan moeten de updates gedownload worden wanneer u de app wilt blijven gebruiken. 

Echnaton FM Crossmedia belooft niet dat zij de app altijd zal updaten zodat deze voor u relevant is en/of werkt met de versie die u op uw apparaat heeft geïnstalleerd. U belooft echter altijd updates van de applicatie te accepteren wanneer deze aan u worden aangeboden. Het kan ook zijn dat we willen stoppen met het verstrekken van de app, en kan het gebruik ervan op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij we u anders vertellen, zullen bij beëindiging (a) de rechten en licenties die in deze voorwaarden aan u zijn verleend, eindigen; (b) u moeten stoppen met het gebruik van de app en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.

Wijzigingen in deze algemene voorwaarden

Wij kunnen onze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd bijwerken. U wordt daarom geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene voorwaarden op deze pagina te plaatsen. Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 1 mei 2023.

Verwijderen van accounts binnen de Echnaton FM app

Indien u uw account binnen de Echnaton FM app wit laten verwijderen, stuur dan een mail via dit formulier.

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over onze Algemene voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons via www.echnatonfm.nl.