8.1. Kosten 2023-2024

Kosten voor rekening van de school

Kosten voor personeel, gebouwen, lesmaterialen, zoals leer- en werkboeken, digitale licenties, gereedschappen, sport- en introductiedagen en excursies.

Kosten voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s)

Kosten voor persoonlijke, zelfgekozen materialen, zoals schriften, agenda, schrijfgerei (pennen, etc), sportkleding en een rekenmachine. Ook de aanschaf van een laptop is voor rekening van de ouder(s)/verzorger(s) via het concept BYOD (Bring Your Own Device): het is de bedoeling dat leerlingen een eigen laptop meenemen naar school. Deze kan ook via school aangeschaft of gehuurd worden.

Voor financieel minder draagkrachtige ouder(s)/verzorger(s) kunnen maatwerkoplossingen gezocht worden omdat wij het standpunt hanteren dat ons onderwijsaanbod voor alle leerlingen toegankelijk moet zijn.