8.1. Kosten 2021-2022

Echnaton verzorgt voor haar leerlingen regelmatig extra activiteiten die niet uit het schoolbudget betaald kunnen worden. Om de leerlingen dit te kunnen bieden, vragen wij jaarlijks een vrijwillige bijdrage aan de ouders.

De activiteiten die van de ouderbijdrage betaald worden, zijn o.a.:

  • De introductie- en kennismakingsdagen aan het begin van het schooljaar
  • Mentorklasactiviteiten
  • Sinterklaasviering
  • Kerstviering
  • Excursies naar voorstellingen, musea
  • Activiteiten in afsluitende weken
  • Excursies naar opleidingenmarkten en beroepenvoorlichtingen
  • Schoolfeesten
  • Sportactiviteiten
  • Afsluiting van het schooljaar