4.3. Zorgadviesteam en esar

Als daar reden toe is, kan een pedagoog/psycholoog een leerling na overleg met ouders en mentor verder bespreken in het zorgadviesteam (zat). Zo kan passende ondersteuning worden afgesproken. In het zat zitten naast de pedagoog/psycholoog van de school verschillende externe specialisten, zoals de schoolarts, een medewerker jeugd, een medewerker van ggz, een medewerker van Tactus Verslavingszorg, de jeugdagent (alleen op afroep), een medewerker van Intermezzo en de leerplichtambtenaar. Het zat is een adviesorgaan voor de orthopedagoog/psycholoog en de ouders.

Esar

Wanneer er veel zorgen zijn over de ontwikkeling van een jongere kan de school besluiten om de jongere te melden in Esar, het elektronisch signaleringssysteem Almeerse risicojongeren. Door de ‘verwijsindex’ te gebruiken, kunnen professionals zien welke collega’s er nog meer bij de jongere betrokken zijn. Om de betrokken jongere zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen, is vroegtijdige afstemming van belang. Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Met behulp van dit systeem kunnen begeleiders en hulpverleners beter samenwerken. Ouders krijgen hierover in voorkomende gevallen bericht en informatie.

In de verwijsindex wordt geen vertrouwelijke informatie over de behandeling van de leerling gedeeld. Het gaat uitsluitend om de naam, geboortedatum en bsn van de jongere en de contactgegevens van de professional en de instantie, die de registratie in Esar heeft geplaatst. Alle betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat de gegevens in de verwijsindex zorgvuldig gehanteerd worden.