4.3. Zorgadviesteam

Als het ondersteuningsteam op Echnaton hulp nodig heeft om de juiste ondersteuning te realiseren voor een leerling, kan advies worden gevraagd aan het Zorgadviesteam (ZAT). In het ZAT zitten naast de zorgcoördinator en de schoolpsychologen verschillende externen: de leerplichtambtenaar, de jeugdarts, een begeleider Passend Onderwijs, een medewerker van Tactus preventie (verslavingszorg) en een medewerker van de GGZ. Het ZAT komt elke twee weken bij elkaar. Leerling en ouders moeten toestemming geven voor bespreking in het ZAT.