4.1. Rol van de mentor

De start in de eerste klas begint met introductiedagen. Klas en mentor blijven in principe gedurende de gehele onderbouwperiode bij elkaar. De mentor geeft zelf vaklessen, maar ook de mentorlessen. Samen met de andere vakdocenten die aan de klas lesgeven, verzorgt de mentor het onderwijs en werkt de mentor aan een optimaal leerklimaat. De mentor heeft aandacht voor de ontwikkeling en resultaten van de leerlingen en voert daarover met elke leerling regelmatig een coachgesprek. Zo kan elke leerling op een goede manier werken en leren en het beste uit zichzelf halen. De mentor verzorgt in samenwerking met de schooldecaan het keuzeproces en bereidt de leerlingen voor op de overstap naar de bovenbouw.

Bij de overstap naar de bovenbouw krijgen de leerlingen te maken met een nieuwe mentor. Vanzelfsprekend vindt er een gedegen overdracht plaats van onder- naar bovenbouw. In de bovenbouw bereidt de mentor de leerlingen voor op het eindexamen. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan het leren plannen en studeren. Ook begeleidt de mentor in samenwerking met de schooldecaan de leerlingen bij het maken van een keuze voor het vervolgonderwijs: dat noemen wij loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). In alle gevallen is de mentor de contactpersoon tussen school en ouders. De mentor verzorgt de rapporten en regelmatig spreken mentor en ouders met elkaar over de vorderingen van de leerling.

De mentor verzorgt de basisondersteuning van de leerlingen. Als echter blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft bij leerproblemen of bij problemen op gedrags-/sociaal-emotioneel gebied, dan biedt Echnaton de mogelijkheid tot extra ondersteuning op de school. Daartoe is er op elke afdeling een leerlingcoördinator (LCO) die meedenkt over de best passende ondersteuning. De LCO kan de hulp van de zorgcoördinator in schakelen voor het organiseren van extra ondersteuning. De extra ondersteuning kan worden uitgevoerd door ons eigen ondersteuning team of een externe ondersteuner.

Daarnaast zijn er op Echnaton collega’s aanwezig met specialismen op verschillende gebieden: de zorgcoördinator, twee schoolpsychologen en twee didactische ondersteuners. Aanmelding voor extra ondersteuning loopt via de mentor en de zorgcoördinator.