1.2. Visie op onderwijs

Met ons onderwijs leveren wij een positieve bijdrage aan de levens van onze leerlingen. Wij willen leerlingen aan elkaar en aan ons verbinden waardoor zij zich ontplooien tot goed opgeleide, maatschappelijk betrokken mensen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor hun leven. Wij zijn ervan overtuigd dat een sportieve en gezonde leefstijl een wezenlijke bijdrage levert aan die brede ontwikkeling.

Ons onderwijs:

  • kwalificeert; de leerlingen verwerven relevante kennis, houdingen en vaardigheden en behalen een optimaal diploma waardoor zij goed voorbereid zijn om te leven in een complexe samenleving;
  • socialiseert; de leerlingen zijn en blijven deel van een lokale, nationale en internationale samenleving en maken zich de praktijken en gewoontes eigen die horen bij het samenleven met anderen;
  • subjectiveert; de leerlingen vormen en ontplooien zich, ontdekken wie zij zijn, wat zij willen en welke unieke talenten zij bezitten.