1.2. Vakkennis en vaardigheden

Met ons onderwijs brengen we de vakkennis en de vakvaardigheden van de leerlingen op een passend niveau. Het leren van de leerling vraagt om professioneel gedrag van de docenten dat daarop is gericht. Belangrijk daarbij is dat docenten ‘het goede voorbeeld’ zijn. Daarnaast daagt de docent de leerlingen uit om te leren en te groeien. Hij biedt leerlingen een heldere structuur waardoor zij zelfstandig(er) kunnen leren en werken. Verder ondersteunt de docent de leerlingen bij hun ontwikkeling en geeft hij hen het vertrouwen dat ze heel veel (zelf) kunnen. Het spreekt vanzelf dat er alleen maar goed geleerd kan worden als er sprake is van een veilige, schone en aantrekkelijke leeromgeving.