1.1. De doelen van ons onderwijs

Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Docenten helpen de leerlingen het beste uit zichzelf te halen en zich optimaal te ontwikkelen. Daarbij gaat het om drie grote doelen:

Kwalificatie
Leerlingen verkrijgen kennis, competenties en vaardigheden en behalen een diploma dat bij hen past; ook leren zij zichzelf te sturen, het leren leuk te vinden, te onderzoeken, nieuwsgierig te zijn.

Socialisatie
Wij willen de leerlingen leren hoe zij zich verhouden tot de ander en dat niet alleen in de klas, maar ook in de hele school en de wereld om ons heen.  Zij leren een evenwichtig sociaal leven op te bouwen en een waardevolle bijdrage te leveren aan de maatschappij; samen met anderen en met respect voor de natuur.

Persoonsvorming
Het zich ontwikkelen tot de unieke persoon die een leerling wil zijn of worden, met de talenten die ieder kind heeft. Daarbij leren zij zichzelf kennen, worden zij zich bewust van zichzelf en leren vol zelfvertrouwen het leven te leven. Wij geloven dat een gezonde en sportieve levensstijl daarbij van groot belang is.

Ons onderwijs is erop gericht om kinderen te helpen bij het ontdekken en het ontwikkelen van hun kwaliteiten. Kinderen krijgen bij ons de kans om het beste uit zichzelf te halen en plezier te hebben in leren en groeien. Ons onderwijs gaat uit van de kansen, de mogelijkheden en de kwaliteiten van de kinderen. We willen dat onze leerlingen zich als mens verder ontwikkelen. Het zicht krijgen op de eigen mogelijkheden, het ontwikkelen van zelfvertrouwen, het kunnen samenwerken en elkaar respecteren, het zelfstandig kunnen handelen en verantwoordelijkheid durven nemen, vinden wij daarbij erg belangrijk. Het onderwijs is dan ook zó ingericht dat leerlingen hierin verder kunnen groeien. Uiteraard vinden wij bij de begeleiding van de kinderen goede contacten en de samenwerking met ouders heel belangrijk.