Vmbo basis

Als jij een advies basisberoepsgerichte leerweg (bbl) meekrijgt, kom je in onze bbl-klas. Je zit in een kleine groep en krijgt les van een beperkt aantal vakdocenten. Zo biedt de school je een goede begeleiding bij je studie. Naast de theorielessen, zijn er ook veel sportlessen en -activiteiten. Leren door doen, dat is waar het om gaat in de bbl-klas.

Mentor

In de bbl-klas krijg je veel les van je mentor. Die weet dan ook precies wat je nodig hebt om goed te presteren en om je lekker te voelen op school. De lijnen tussen jou, je leraren en je ouder(s)/verzorger(s) zijn kort. Er is een duidelijke structuur in de lessen en er wordt echt rekening met je gehouden. Natuurlijk is er ondersteuning wanneer je leerproblemen hebt of persoonlijke problemen.

Dienstverlening & Producten

Het praktische onderwijs in de bbl-klas bereidt je breed voor op het nieuwe vmbo-bovenbouwprogramma Dienstverlening & Producten. Die is heel praktijkgericht, dus je gaat lekker aan het werk!

Combiklas kbl

Ben jij praktisch, maar kun je ook goed leren? Kies dan voor de bbl/kbl-klas.