Ouderraad

19 - 06 - 2019

De ouderraad vertegenwoordigt alle ouders van leerlingen van de school. Echnaton kent een actieve ouderraad. Zij overlegt regelmatig met de rector over allerlei zaken die met de school te maken hebben, zowel op organisatorisch als op onderwijskundig gebied.

De ouderraad organiseert activiteiten vóór en dóór ouders. Daarmee wil zij de betrokkenheid van ouders binnen de school vergroten. Zo organiseert de ouderraad samen met de school een thema-avond. Daarnaast financiert de ouderraad per schooljaar een aantal projecten dat niet uit het normale schoolbudget betaald kan worden. Ook functioneert de ouderraad als klankbord van ouders voor de school én als achterban voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. Betrokkenheid van ouders en een actieve deelname worden zeer op prijs gesteld. Ouders die dat willen, kunnen dat vormgeven door zich als lid van de ouderraad op te geven. Een e-mail naar ouderraad@echnaton.asg.nl is voldoende.