Medezeggenschapsraad

19 - 06 - 2019

Net als alle andere scholen kent Echnaton een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de ouderraad en vanuit het personeel. De raad overlegt regelmatig met de schoolleiding. Die is verplicht over een groot aantal zaken advies te vragen aan de raad.

De schoolleiding moet de mr bijvoorbeeld raadplegen over:

  • vaststelling of verandering van het leerplan
  • taakverdeling binnen de schoolleiding
  • het gebruik van de financiĆ«le middelen van de school
  • nieuwbouw/verbouwing/fusie
  • aanstelling/ontslag van de schoolleiding

Voor sommige beslissingen heeft de schoolleiding ook instemming van de raad nodig, bijvoorbeeld:

  • verandering van de doelstelling van de school
  • beĆ«indiging/uitbreiding/inkrimping van de werkzaamheden van de school

Behalve het advies- en instemmingsrecht kan de mr ook zelf het initiatief nemen om zaken onder de aandacht van de schoolleiding te brengen. De ouderraad en de medezeggenschapsraad hebben een eigen statuut. Dit statuut ligt ter inzage op de administratie van de school en is bij de secretaris aan te vragen.