Lessentabel havo

19 - 06 - 2019

 

les havo leerjr. 1 havo leerjr. 2 havo leerjr. 3 havo leerjr. 4 havo leerjr. 5
Nederlands 3 3 3 3 3
Engels 3 3 3 3 3
Duits 2 2
Frans 1 1 1
wiskunde A 3 3 3 3 3
geschiedenis 2 2 3 3 3
aardrijkskunde** 2 2 2 3(k)
maatschappijleer 2
economie 2 3 3 3
mens & natuur 3 3 3
natuurkunde/scheikunde
bedrijfseconomie** 3(k) 3(k)
biologie 3(k) 3(k)
kunst & cultuur 2 2
kunstzinnige vorming 1 2
lichamelijke opvoeding 4 2 2 2 2
bewegen, sport & maatschappij 3(k) 3(k)
echTalent-route 2 2
Echna-uur 1 1 1 1 1
mentorles 2 2 2 2 2
rekenen 2 2 2 2 2

Topsport

Topsportbegeleiding klas 1 en 2 4

** bedrijfseconomie of aardrijkskunde is een verplicht profielvak

(k) = keuzevak in leerjaar 4 havo. Te kiezen één uit drie vakken, te weten: aardrijkskunde, biologie of bewegen, sport & maatschappij, management & organisatie.