4.5. Trainingen

In het onderwijs- en mentorprogramma wordt veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van het zelfvertrouwen van de leerlingen. Soms is er extra steun nodig voor bijvoorbeeld de studievaardigheden of de weerbaarheid van een leerling. Waar deze extra ondersteuning nodig is, kan er in overleg met de mentor/pedagoog/psycholoog een training worden geadviseerd die door de pedagoog/psycholoog van Echnaton en/of met ‘Oké op school’ wordt gegeven. Dit gaat altijd in overleg met de ouders. Voorbeelden van de trainingen die aangeboden worden, zijn: girl code (weerbaarheid meiden), rots en water, faalangsttraining, examenvreestraining en art (agressie regulatie training).