Passend onderwijs

Op Echnaton vinden wij het belangrijk dat jij goed op je plek zit en je fijn en veilig voelt in de klas. Voor de meeste leerlingen is onze basisondersteuning hiervoor voldoende.

Lichte ondersteuning

Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig. Dit noemen we op Echnaton ‘lichte ondersteuning’. Deze ondersteuning is voor leerlingen met bepaalde leerproblemen, sociaal-/emotionele en gedragsproblemen. Als je behoefte hebt aan lichte ondersteuning, dan is het van belang dat dit door je ouder(s)/verzorger(s) wordt aangegeven op het inschrijfformulier.

Begeleidingsteam

Binnen Echnaton is een sterk begeleidingsteam aanwezig dat deze ondersteuning biedt. Het begeleidingsteam bestaat uit leerlingbegeleiders, de remedial teacher, de dyslexiespecialist, de psycholoog, de medewerker vanuit Passend Onderwijs en de zorgcoördinator.

Lees voor meer informatie over onze begeleiding het Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021.