Organisatie

Scholengemeenschap Echnaton heeft een enthousiast team van medewerkers dat het leren en de ontwikkeling van de leerling werkelijk centraal stelt. Het beste uit jouw talenten halen, is waar wij voor staan. En dan gaat het niet alleen om het behalen van een diploma. Het doel van ons onderwijs is je gereedschap meegeven waarmee je wordt voorbereid op het ‘leven’ en je toekomstige rol in de maatschappij.

Zelfvertrouwen

Uiteraard staat voorop dat we willen dat iedere leerling een diploma haalt, maar het onderwijs mag daar niet alléén op gericht zijn. Onderwijs moet leerlingen ook verder helpen zichzelf volledig tot ontwikkeling te brengen en al hun talenten te ontdekken. Ons onderwijs moet jou zelfvertrouwen meegeven en verantwoordelijkheidsgevoel. Ook zal het je leren inzien dat je verbonden bent met anderen en hun omgeving. Dát is wat wij jou en al onze leerlingen mee willen geven. Wij kiezen voor onderwijs dat jou voorbereidt op het leven in de meest brede zin!