Stichting LOOT roemt sportcultuur Echnaton

02 - 04 - 2019

Stichting LOOT kwam deze week met de resultaten van een audit naar de topsportbegeleiding op onze school. Samen met Helen Parkhurst scoren we als Topsport Talent School hoog in het begeleiden van topsporttalenten. Lees hieronder de conclusies n.a.v. gesprekken met de schoolleiding, de coördinatoren, de leerlingen en de ouders.

Voorbeeldfunctie

Cors Westerdijk (voorzitter van de Auditcommissie Hilversum): “In alle gesprekken is ons duidelijk geworden dat Echnaton de naam Topsport Talentschool ten volle verdient. Daarmee heeft de school een voorbeeldfunctie voor de andere Topsport Talentscholen. Wij complimenteren de school daarmee!

Stimulerend

In de gesprekken werd duidelijk dat dit alles niet vanzelf is gekomen, maar dat jullie er hard aan werken. De ‘cultuur’ binnen de school is stimulerend voor de topsporttalenten, daar zijn jullie steeds beter in geslaagd dat te realiseren.

Positief beeld

Het gesprek met de coördinatoren en de begeleiders leverde ons een positief beeld op. De inzet ten behoeve van de leerlingen is groot en de frequentie van het contact met de leerlingen is relatief hoog. Dat werd ons later in een zeer positieve reactie teruggegeven in de gesprekken met de ouders: zonder uitzondering waren de ouders positief over de begeleiding! De communicatielijnen zijn duidelijk en de boodschappen zijn helder! Op de administratieve afhandeling van zaken rondom de topsporttalenten, maar ook op de adequate afhandeling van documentatie richting Stichting LOOT, is niets aan te merken.

Studioplanners

Ouders zijn vol lof over de school! De school is open over de mogelijkheden die de leerlingen geboden kunnen worden en de medewerking om de combinatie topsport-onderwijs volledig te benutten wordt zeer gewaardeerd. Winst zit er in het meer mogelijk maken van plannen en vooruitwerken en het beter gebruiken maken van SOM voor studieplanners en huiswerk.

Echnaton heeft de kwaliteitstoets door de LOOT-audit met glans doorstaan! Dat betekent dat de auditcommissie met grote tevredenheid terugziet op het bezoek aan Almere!”