Rector Jannie Bakker neemt afscheid

20 - 07 - 2018

Gistermiddag nam onze rector, Jannie Bakker, afscheid van de school. En Echnaton deed dat natuurlijk op zijn eigen manier.

Brassband The Originals

Brassband The Originals begeleidde haar muzikaal de zaal in en dat zorgde voor een ontspannen sfeer.

Zomergasten

Waarnemend rector Jos Kappé koos voor een persoonlijke terugblik op zeven jaar rectorschap in een ‘Zomergasten-achtige’ setting. De geselecteerde filmfragmenten gaven een goed beeld van de persoon Jannie Bakker. Bakker geloofde in een bottom-up aanpak, was gericht op de menselijke maat en ging altijd uit van de talenten van haar medewerkers.

Nieuw campagnebeeld

Jos overhandigde haar tot slot het nieuwe campagnebeeld van Echnaton voor de komende twee jaar. Daarin zit het hele dna van Echnaton verweven: sportiviteit, samenspel, plezier en het streven naar topprestaties binnen jouw talenten.

Duet

Collega Han de Breet is naast docent ook muzikant. Hij vertolkte ‘Jannie Bakker Vaarwel’ in duetvorm op de ukelele met de complete zaal in de backing vocals.

Topsportbeker

Ramon Koek is topsportcoördinator. Hij vond het hoog tijd voor de overhandiging van een topsportbeker. Bij de diplomering krijgen de topsportleerlingen met de hoogste resultaten namelijk deze bokaal. Voor haar sportieve werk binnen onze Topsport Talent School en haar werk als bestuurslid van de stichting LOOT ontving zij haar eigen exemplaar.

Persoonlijke video

Binnen het team bk bovenbouw krijgen vertrekkende collega’s altijd een mand met cadeautjes. Teamleider Joke Kikstra overhandigde deze en bood nog een teamvideo aan. Vele collega’s spraken hierin hun waardering uit.

Waarnemend rector

Tot slot sprak Jannie een warm woord van dank met een krachtig vertrouwen in de toekomst onder leiding van waarnemend rector Jos Kappé. En tijdens de aansluitende personeelsmiddag was er voldoende mogelijkheid om na te praten.

Persbericht

Rector Jannie Bakker neemt afscheid van Echnaton

‘Mening leerlingen in besluiten schoolleiding’

ALMERE – Gisteren nam de rector van Echnaton, Jannie Bakker, afscheid van de school. Haar tijdelijke opvolger Jos Kappé vatte de afgelopen zeven jaar samen in een ‘Zomergasten-achtige’ setting: “Zij had zowel oog voor de leerlingen en het personeel als voor de organisatie. Daarnaast vond zij de mening van de leerlingen zo belangrijk dat ze die meenam in de besluiten van de schoolleiding. Als bestuurder van de stichting LOOT gaf zij bovendien een nieuwe impuls aan de begeleiding van topsportleerlingen.”

Trots

“Ik kijk terug op een fijne tijd waarin we samen met het team hard gewerkt hebben aan het onderwijs voor onze leerlingen”, zo verklaarde Jannie Bakker eerder in een brief aan de ouders. “Met trots kijk ik naar wat we met elkaar hebben bereikt en ik ben dan ook dankbaar dat ik zeven jaar rector heb mogen zijn.”

Beste onderwijs

Bakker: “Ik wil de ouders/verzorgers en de leerlingen graag bedanken voor de fijne samenwerking van de afgelopen jaren. Voor het beste onderwijs hebben we de driehoek: ouders/verzorgers, leerling en school hard nodig! Mijn speciale dank gaat uit naar de ouders van de ouderraad en de leerlingen van de leerlingenraad van Echnaton. Met hen heb ik de afgelopen jaren heel fijn samengewerkt. Met gemengde gevoelens neem ik dan ook afscheid.”

Waarnemend rector

In overleg met de heer Herbert Griffioen (voorzitter CvB van de stichting Almeerse Scholen Groep) is Jos Kappé voorlopig aangesteld als waarnemend rector van Echnaton.