Lente op het Groen & Gezond plein

18 - 04 - 2016

Tuintjes_web

Dit najaar ontwikkelde Echnaton zijn eigen Groen & Gezond plein. Naast de school verrees een multifunctioneel sportveld, een amfitheater en een echte moestuin. Nu de dagen langer worden, zien we de docenten mens & natuur steeds vaker met hun klassen in de moestuintjes bezig.

Eigen tuintje

Sarah, Diede, Marijn, Timo en Andrew zitten in HV1A en helpen juf Sietske met de voorbereidingen van de grond, hún grond. “Elke onderbouwkas krijgt zijn eigen tuintje en elk groepje zijn eigen vierkante meter”, zegt docent mens & natuur Sietske. “Het is hun eigen verantwoordelijkheid om hiervoor te zorgen.”

Samenwerken

Dat zorgen is een serieuze zaak. “Er moet een logboek worden bijgehouden. Daarin volgen de leerlingen o.a. de groei van de planten. Zo leren we ze samenwerken en verantwoordelijkheid nemen. Hier plukken ze in de toekomst letterlijk en figuurlijk de vruchten van.”