Laptopproject brugklas, klas 3 bbl en kbl

27 - 05 - 2016

Computers_webGa je volgend schooljaar naar de brugklas, klas 3 bbl of kbl? Schaf dan via school tegen aantrekkelijke voorwaarden een laptop aan.

Sinds enkele jaren is er in het onderwijs op Echnaton sprake van een toenemend gebruik van laptops in de lessen. Steeds meer lesstof wordt aangeboden via een elektronische leeromgeving (elo). Zo’n elo is een programma waarin lesmateriaal wordt geplaatst dat via internet te raadplegen is en waarin leerlingen en docenten verschillende lesactiviteiten uitvoeren.

Eigen laptop

Met de invoering van het nieuwe examenprogramma in het vmbo zal de behoefte aan laptops alleen nog maar groter worden. Om erop te kunnen vertrouwen dat de leerlingen op elk gewenst moment van een laptop gebruik kunnen maken, is er eigenlijk maar één goede oplossing: elke leerling heeft zijn eigen laptop.

Vervolgonderwijs

Met het voornemen om alle leerlingen met een eigen laptop te laten werken, willen wij ons onderwijs nog sterker maken. Bovendien bereiden we onze leerlingen hiermee beter voor op het vervolgonderwijs. In het mbo en het hbo is werken met elo’s namelijk al heel vanzelfsprekend.

Brugklas: klik hier voor de brief aan de ouders en hier voor informatie over het notebookabonnement.

Klas 3 bbl en kbl: klik hier voor de brief aan de ouders en hier voor informatie over het notebookabonnement.

Aan welke eisen moet mijn laptop voldoen om ingezet te kunnen worden in de lessen?

De minimale hardware- en software-eisen voor een eigen apparaat zijn:

  • Minimaal Intel Core i3 processor.
  • 4GB werkgeheugen.
  • Netwerkkaart die voldoet aan de Wifi-standaard B/G/N.
  • Minimaal Windows 7 besturingssysteem. Bij voorkeur Windows 8.1 of hoger.
  • Een (naar de laatste versie) bijgewerkte internetbrowser.

Voor ouders die twijfelen of de eigen laptop voldoet aan deze eisen, is er op dinsdag 21 juni van 14.30 – 16.30 een inloopmiddag. De collega’s van ict zijn dan in de aula van de school aanwezig om te beoordelen of het apparaat aan de minimaal noodzakelijke eisen voldoet.

Als u een laptop wilt bestellen, gebruik dan de link en de toegangscode die u in een persoonlijke brief heeft ontvangen.